Powązki (Mauzoleum Mieczysława Kisielnickiego na warszawskich Starych Powązkach)

Lekcja 4

Cześć!

Mauzoleum Mieczysława Kisielnickiego na warszawskich Starych Powązkach

Miłej nauki! Całość tutorialu:

Cześć, dzisiaj zajmiemy się rysowaniem Mauzoleum Mieczysława Kisielnickiego na warszawskich Starych Powązkach. Cmentarz, pełen ciekawych kaplic, nagrobków i posągów, stanowi źródło wielu interesujących tematów rysunkowych. Wiele z tych obiektów małej architektury jest przykładem stylów historyzujących, np. neoromanizmu czy neogotyku, tak jak grobowiec, którym się dzisiaj zajmiemy. Znajdą się też przykłady eklektyzmu, czyli łączenia elementów z kilku różnych stylów architektonicznych.

FAZA 1. 2. 3. - podrys

Pierwsza faza to przede wszystkim ustawienie perspektywy. Najważniejsze to ustalenie wysokości horyzontu, odpowiednich zbiegów i ogólnych proporcji rysowanego grobowca. Rysuję metodą od ogółu do szczegółu, dlatego upraszczam jego formę do jak najprostszej bryły geometrycznej, czyli prostopadłościanu. Potem zacznę go lekko modyfikować, wydzielając mniejsze fragmenty i wysuwając je w przód.

W drugiej fazie dalej pracuję na prostych bryłach geometrycznych i płaszczyznach, ale przechodzę do coraz mniejszych elementów. Wyznaczam charakterystyczne podziały i obszary, np. kształt okna, drzwi i większych zagłębień.

W tej fazie rozbudowuję prostymi formami wieżowy nagrobek i zaznaczam uproszczone bryły pozostałych elementów otoczenia.

FAZA 4 - detal

W czwartej fazie nanoszę detale na geometryczną bazę, którą przygotowałem w 3 poprzednich etapach. Zmieniam ołówek na bardziej miękki, np. 4 albo 5B i rozluźniam chwyt ołówka. Dzięki temu linie nie będą sztywne i mając do dyspozycji lekką niedokładność, łatwiej będzie mi upraszczać złożone detale. Staram się nie rysować wszystkich elementów bardzo szczegółowo, raczej interpretuję je, buduję wrażenie, że one są na rysunku, za pomocą kresek układających się w rozpoznawalne kształty.

FAZA 5. 6. - cieniowanie

Faza piąta to nałożenie wstępnych szarości na rysunek. Przede wszystkim zapełniam ołówkiem największe obszary cienia. Używam ołówka 5 lub 6B.

W szóstej, ostatniej fazie, nakładam ciemniejsze plamy w celu wzmocnienia kontrastu i zwrócenia uwagi na to, co w tym rysunku najważniejsze. Głównie skupiam się na mauzoleum. Dociskam ołówek mocniej i stawiam krótsze kreski, ponieważ działam na coraz mniejszych obszarach. W najciemniejszych miejscach można też użyć bardziej miękkiego ołówka.

kliknij poniżej "Faza 1 - podrys" i przejdź do rysowania pierwszej fazy

pl_PLPolish