Status obecnie
Nie uczestniczysz jeszcze w kursie
Cena
Wewnętrzny
Zapisz się na kurs
This kurs is currently closed

Cześć!

Kafetera_Szkoła-Rysunku-Domin_17

W tej lekcji zajmiemy się przedmiotem, który może stać się ciekawym elementem martwej natury. Narysujemy kafeterę analizując jej geometryczną strukturę i cień rzucony.

FAZA 1 - podrys

Narysujemy kafeterę analizując jej geometryczną strukturę i cień rzucony.

FAZA 2 - drobny detal

Teraz łączę wierzchołki dolnej i górnej podstawy uwzględniając nachylenia płaszczyzn pomiędzy nimi.  Postępuję tak samo, jak przy konstrukcji odkładania elips. Kierunek danej płaszczyzny jest określony przez linie łączące skrajne punkty osi długich na poszczególnych poziomach. Linia łącząca punkty osi długich elipsy na samym dole i tej jeden poziom wyżej, jest pochylona i gdzieś wysoko przetnie pionową oś środkową układu. 

FAZA 3 - drobny detal

Przy końcówce działam podobnie. W kierunku lewego zbiegu przeprowadzam linie poziome przez wszystkie załamania narysowanego wcześniej kształtu. Określam ich szerokość symetrycznie po obu stronach środkowego przekroju i formuję bryłę łącząc wszystkie poziomy.

FAZA 4 - CIENIOWANIE

Mogę teraz zastosować standardową metodę kreślenia linii kierunku i kąta dla każdego wierzchołka rzucającego cień. Ale narysowane już elipsy pozwalają mi uprościć tą konstrukcję. Wystarczy, że poprowadzę tylko linie kierunku, albo tylko linie kąta. Szukane wierzchołki cienia znajdą się na elipsach tam, gdzie te linie je przetną.

FAZA 5 - CIENIOWANIE

Teraz zaczynam zwiększać kontrasty na rysunku w zależności od oświetlenia, koloru danej płaszczyzny i materiału.

Wzmacniam przede wszystkim płaszczyzny w cieniu, najbardziej te najbliższe rdzenia.

Shopping Cart
pl_PLPolish